รูปเพื่อนในกลุ่ม

วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

การจัดกิจกรรม การฟัง พูด อ่าน เขียน สำหรับเด็กปฐมวัย

หลังจากไม่ได้เรียนมา 2 อาทิตย์ เพื่อนๆก็บอกหนูว่า ให้หากิจกรรม การฟัง พูด อ่าน เขียน ส่งอ. งั้นเรามาเริ่มกันเลยนะคะ
1.กิจกรรมการฟัง
- ให้เด็กฟังเพลงที่ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อไม่ให้เด็กเบื่อหนาย และสนุกกับการเรียนรู้
- เล่านิทานที่ส่งเสริมคุณธรรมให้เด็กฟัง เช่น นิทานที่ส่งเสริมให้เด็กรู้จักการเเบ่งปัน ช่วยเหลือ ต่อกัน หรือ นิทานที่ส่งเสริมหน้าที่ของตน
2.กิจกรรมการพูด
- เปิอโอกาสให้เด็กเล่าสิ่งที่เด็กประทับใจ ให้เพื่อนๆและครูฟัง
- ให้เด็กพูดหรือเล่าภาพที่ครูเตรียมไว้ให้ต่อเป็นเรื่องราวๆนึ่ง
3.กิจกรรมการอ่าน
- ส่งเสริมให้เด็กอ่านเรื่องราวจากภาพ
- ให้เด็กรู้จักการอ่านป้ายต่างๆที่พบในชีวิตประจำวัน เช่น ไฟเขียวไฟแดง ป้ายสถานีตำรวจ ป้ายโรงพยาบาล ป้ายโรงเรียน ป้ายบ้านเลขที่
4.กิจกรรมการเขียน
- ส่วนใหญ่กิจกรรมการเขียนของเด็กปฐมวัยจะเป็นกิจกรรมศิลปะ เพื่อให้เด็กได้พัฒนากล้ามเนื้อนิ้วมือ อีกทั้งยังส่งเสริมให้เด็กมีความคิดอิสระในการเขียน
ซึ่งจะทำให้เด็ก สนุก เเละไม่เบื่อหน่ายในการเขียน

ไม่มีความคิดเห็น: