รูปเพื่อนในกลุ่ม

วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

สิ่งที่ได้เรียนในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2551

วันนี้ได้เสนอกิจกรรมทางภาษากับอ. แล้วได้สอนฟ้าในการทำบล็อก

ไม่มีความคิดเห็น: