รูปเพื่อนในกลุ่ม

วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

การเป็นครูที่ดีต้องมี 3 สุ และ 4เต็ม

วันนี้เราได้ค้นหางานในเน็ตแล้วได้เห็นคติประจำใจของครูที่ดี ซึ่งการเป็นครูที่ดีต้องมี 3สุ และ 4เต็ม ดังนี้
1.ครูที่ดีต้องมี ๓ สุ
๑. สุวิชาโน มีความรู้ดี
๒. สุสาสโน สอนดี มีเทคนิค ตั้งใจสอน
๓. สุปฏิปันโน มีความประพฤติดี

2.ครูดีต้องมี ๔ เต็ม
๑. สอนให้เต็มหลักสูตร
๒. สอนให้เต็มเวลา
๓. สอนด้วยความเต็มใจ
๔. สอนเต็มความสามารถ

ไม่มีความคิดเห็น: