รูปเพื่อนในกลุ่ม

วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

กิจกรรมพัฒนาการทางภาษา การเล่านิทางไม่รู้จบ

1.การเตรียมตัว
- ศึกษาความหมายและทำความเข้าใจของนิทานไม่รู้จบ
- ฝึกซ้อมในการเล่านิทานไม่รู้จบ
- ศึกษากลวิธีในการเล่านิทานไม่รู้จบเพื่อให้เด็กสนใจ เเละ ไม่เบื่อในการฟัง
- เลือกนิทานไม่รู้จบ

2.การเตรียมสื่อ
- เนื้อเรื่อง นิทานไม่รู้จบ ( เรื่องนิทานเรื่อเจ้ากระต่ายขี้เบื่อ )
- ฉากการเล่านิทานไม่รู้จบ
- กระดาษ A4 หน้าเดียว
- กระดาษที่วาดรูปกระต่าย ทำเป็นมิติสัมพันธ์ หน้าแรกเป็นกระต่ายยิ้ม
แล้วพับครึ่งหน้าด้านล่าง แล้ววาดปากหุบลงให้เหมือนเจ้ากระต่ายกำลังเบื่อ
- สีเทียน
- กาวกากเพรช
- แผ่นที่ระบายกาวกากเพรช

3.การจัดกิจกรรม / ขั้นตอนการปฎิบัติกิจกรรม
- ทำความรู้จักกับน้องๆ
- เล่านิทานไม่รู้จบให้น้องๆฟัง โดยเปิดโอการให้น้องมีส่อนร่วมในการเล่า เช่น
เจ้ากระต่าย 2 ตัวอยู่กระท่อมได้ 2 วันเจ้ากระต่าย 2 ตัวก็เบื่อ
เจ้ากระต่าย 2 ตัวก็เลยสร้าง สร้างอะไรดีคะเด็กๆ (สิ่งที่เด็กตอบ)
เจ้ากระต่าย 2ตัว ก็อยู่ (สิ่งที่เด็กตอบ)ได้ 2 วันเจ้ากระต่าย 2ตัวก็....(เบื่อ)ให้เด็กตอบ
เมื่อเราเล่าไปเรื่อยๆจนรู้สึกว่านิทานควรจะจบสักที
เราก็บอกกับน้องๆว่า เจ้ากระต่าย 2 ตัวเนี่ย มันเบื่อที่จะสร้างบ้านแล้วคะ เด็กๆ
ไหนใครอย่ากจะสร้างบ้านให้เจ้ากระต่ายอยู่บ้างคะ ? งันเรามาช่วยกันสร้างบ้าน
ให้เจ้ากระต่าย 2 ตัวลงในกระดาษ A4 กันดีกว่า
- พูดคุยซักถามกับเด็กๆ ว่า เด็กๆวาดรูปอะไรให้เจ้ากระต่ายอยู่คะ ทำมัยเด็กๆถึงวาดรูปนี้ ฯลฯ
- มีกิจกรรมเสริมอยู่ 2 กิจกรรม ให้กับน้องๆช่วยกันทำ
1. ระบายสีรูปกระต่าย แบบมิติสัมพันธ์
2. ระบายสีด้วยกาวกากเพรช

ไม่มีความคิดเห็น: