รูปเพื่อนในกลุ่ม

วันศุกร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2551

สิ่งทีได้ในการเรียนวิชา การจักประสบการณ์ทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัยใน วันที่ 23 มกราคม 2551

วันนี้เราได้ทำบล็อกเพิ่มนั้นก้คือ เอาURLของเพื่อนๆ แล้วก็เอาบทความที่เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์ทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัยใน goolge มาใส่ลงบล็อก นอกจากการทำบล็อก วันนี้ อ.จินตนาก็อธิบายว่าในแต่ละวันจะมีการจัดกิจกรรมทางภาษาให้กับเด็กปฐมวัยอะไรบ้าง อ. ก็อธิบายว่ากิจกรรมทางภาษาของเด็กจะเกิดขึ้นตั้งแต่ก้าวแรกที่เดินเข้ามาในโรงเรียน นั้นก็คือการสวัสดีครู ต่อมาก็เป็นการพูดคุยกับเพื่อนๆเเละครู ต่อมาก็เป็นการเข้าแถวเคารพธงชาติ ต่อมาเมื่อพาเด็กเข้าห้องเรียนก็จะมีกิจกรรมทางภาษาที่ทำอยู่ทุกวันนั้นก็คือ การที่คุณครูพูดคุยเเละสักถามประสบการณ์ของเด็ก หรือพูดคุยเกี่ยวกับข่าวที่เด็กสนใจ นอกนั้นก็จะเป็นกิจกรรมอื่นๆเช่นกิจกรรมศิลปะ กิจกรรมเล่นตามมุม และกิจกรรมสุดท้ายก็กคือการเล่นเกมการศึกษา แต่ถึงกระนั้นในทุกๆกิจกรรมก็มีกิจกรรมทางภาษาสอดเเซกอยู่ เช่น กิจกรรมเล่นตามมุมเด็กก็ได้ใช้ภาษาพูดคุยกับเพื่อนในการสื่อ หรือจะเป็นกิจกรรมศิลปะเด็กก็ได้ใชภาษาพูดเวลาบอกครูว่ารูปที่วาดคือรูปอะไร ฯลฯ และกิจกรรมทางภาษาที่เด็กได้เป็นครั้งสุดท้ายนั้นก็คือ การสวัวดีคุณครูก่อนกับบ้าน นอกจากนี้ยังรู้จากอ. อีกว่าเด็กสามารถรับรู้ภาษาได้ตั้งเเต่อยู่ในครรภ์มารดาเพราะเด็กจะได้ยินเสียงตั้งเเต่อยู่ในครรภ์

ไม่มีความคิดเห็น: