รูปเพื่อนในกลุ่ม

วันจันทร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2551

ถึงเพื่อน

แม้วันนี้เราจะห่างไกลกัน
แต่ความผูกพันธ์ไม่เคยห่าง
ยังห่วงยังคิดถึงเพื่อนอยู่ทุกวัน
ความรักที่เคยมีให้กันจะอยู่ในใจฉันตลอดไป

ไม่มีความคิดเห็น: